Archivo de Tags: Xarxes socials

19 Oct de 2009

Comunicació i publicitat a través dels mitjans socials

Comunicació i publicitat amb els de mitjans socials. A ses xarxes socials el repte és comunicar a una audiència massiva un missatge i sa seva continuïtat amb sa creació d’un canal de comunicació propi per a cada receptor.

Ses xarxes socials resumeixen es sentir actual de sa web; és l’entorn en es que compartir, en es que conèixer, en es que interactuar amb altres, en es que desenvolupar un perfil propi. A ses xarxes i mitjans socials són els usuaris qui decideixen.

Els avantatges des SMO són innegables:

  • Sa gran visibilitat que se pot assolir,
  • L’establiment d’un canal de comunicació de gran valor,
  • Sa generació d‘enllaços,
  • Es valor de sa conversa com fons de coneixement i crítica,
  • Sa interacció amb es nostre públic objectiu

A ses xarxes socials existeix un espai en es que donar a conèixer a una audiència massiva un missatge i sa seva continuïtat. Foto: allegretto

A Contenido SEO generem continguts en text, imatges, àudio i vídeo per optimitzar sa seva presència a les xarxes i mitjans socials. I a més ens ocupem de:

  • Analítica i estratègia SMO
  • Creació i gestió proactiva de perfils actius a facebook, tuenti, Twitter, Flickr
  • Creació i gestió de blogs corporatius i/o temàtics
  • Creació de continguts
  • Alta en dominis i fors