Archivo de Tags: Redacció de continguts

05 Nov de 2009

Visit Palma, hotels urbans de Palma de Mallorca

Sa fascinació que suscita Palma de Mallorca resideix en els seus atractius arquitectònics, en s’encant dels seus carrers i també als microclimes que esperen als hotels urbans de la capital de Mallorca.

La Seu, sa diversitat dels barris, sa elegància dels edificis modernistes, el caràcter fugisser dels llocs emblemàtics, sa vinculació amb el mar… Palma sedueix com sa Ciutat senyorial de Mallorca.

L’Asociación de Hoteles de Palma de Mallorca agrupa a www.visit-palma.com 40 hotels urbans que conviden a descobrir Palma des de s’encant i ses prestacions que ofereixen tots els hotels de Palma de Mallorca.

Exclusivitat, gastronomia, relaxació, golf, racons… Els hotels de Visit Palma són es punt de partida de sa màgia que espera a Palma de Mallorca. Hotel Convent de la Missió

Sa participació de Contenido SEO en Visit Palma està centrada a s’àmbit dels continguts per hotels. Els objectius assolits en aquest projecte foren els següents:

 • Una descripció SEO orientada al perfil i atributs més atractius de cada hotel
 • Servei de traduccions SEO en espanyol, anglès i alemany
 • Generació de tràfic cap es siti web
 • Adaptació dels hotels a ses exigències de posicionament en buscadors
 • Potenciació des valor dels hotels a una web de destinació

S’aportació de Contenido SEO radica en sa generació de contingut de valor que permet comunicar de forma efectiva sa personalitat i atributs essencials de cada hotel de l’Asociación de Hoteles de Palma de Mallorca.

27 Oct de 2009

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors

Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió. Estar posicionat de forma natural entre ses primeres posiciones de ses pàgines de resultats de buscadors com Google, Yahoo o Bing constitueix un dels escenaris ideals per una web.

Es SEO té una raó bàsica. Facilita poder comunicar de forma efectiva es missatge que es vol donar a conèixer al seu públic interessat. Sa optimizació en motors de recerca (SEO) ben feta tan sols té avantatges:

 • Genera tràfic de qualitat,
 • Qualifica a sa marca,
 • És una inversió que garanteix es retorn,
 • Identifica a sa web davant es seu a públic a segmentat,
 • És barato en comparació a altres accions de marketing online

SEO, es repte de sa visibilitat a internet. Imatge: Robert Pasti

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors. Cada client demana un pla específic que varia en funció dels objectius que es volen assolir.

Contenido SEO posa els mitjans per millorar es seu posicionament en buscadors. Analitzem, optimitzem i gestionem els factors interns i externs d‘optimizació de sa seva web, amb especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb els continguts.

 • Anàlisi i estudi de paraules claus
 • Redacció i optimizació de continguts
 • Millora de sa densitat de paraules claus
 • Creació i optimizació de titles, metas, snippets i altres etiquetes

També oferim:

 • Analítica i disseny web
 • Analítica de servidors
Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió.
16 Sep de 2009

Iberostar Hotels & Resorts, continguts per hotels vacacionals

Serveis d’alt valor afegit i atenció pels detalls són alguns dels actius d’Iberostar Hotels & Resorts, una cadena líder en hotels vacacionals.

Enfocat en es client  vacacional, Iberostar Hotels & Resorts defineix sa seva proposta web en torn a dos elements crítics per una web d’èxit: per una banda, un motor de recerca que converteix sa reserva de allotjament en un procés senzill i, d’altre, en sa existència de continguts i aplicacions d’alt valor afegit pels usuaris.

Es valor diferencial de sa web d’Iberostar Hotels & Resorts descansa en un univers de petits tresors a s’abast de tots els seus usuaris

Contenido SEO té es privilegi de participar en sa gestió diària dels reptes online que Iberostar posseeix. En estreta col·laboració amb el Departament de Marketing Online sa nostra participació es centra fonamentalment en:

 • Anàlisi e identificació de necessitats a s’área de continguts
 • Redacció i publicació de continguts per hotels, destinacions i aplicacions web
 • Gestió proactiva de continguts de sa web
 • Resolució de incidències a s’área de continguts
 • Manteniment dels continguts de més de 3.000 htmls
 • Tractament i manteniment de més de 10.000 imatges
 • Anàlisi, desenvolupament e implementació de estratègies i accions SEO

Serveis d’alt valor afegit i atenció pels detalls són alguns dels actius d’Iberostar Hotels & Resorts, una cadena líder en hotels vacacionals

Es valor diferencial de sa web d’Iberostar Hotels & Resorts descansa en un univers de petits tresors a s’abast de tots els seus usuaris.

01 Sep de 2009

Continguts per hotels, una gestió més del SEO

Hotels de platja, negocis, urbans, amb spa… Contenido SEO està especialitzat en continguts per hotels, amb es perfil i necessitats de cada hotel.

Sa sòlida relació professional que Contenido SEO ha establert a Mallorca amb cadenes hoteleres, associacions d’hotels i altres empreses turístiques líders permet a Contenido SEO especialitzar-se en s’anàlisi, creació i gestió de continguts per hotels.

Sa nostra ubicació a Palma de Mallorca, en un destí centrat en sa prestació de serveis turístics, ens facilita conèixer de primera mà sa realitat des sector per poder oferir amb caràcter específic serveis i continguts per hotels en es àmbit des marketing online.

Sa gestió que Contenido SEO realitza amb hotelers i empresaris turístics s’adapta a ses seves necessitats, ddes d’accions puntuals com sa redacció de copys per hotels fins a una gestió integral de sa edició i es manteniment dels continguts web.

Contenido SEO està especialitzat en generar continguts per hotels, amb es perfil i ses necessitats que sa comunicació de cada hotel demana. Imatge: Hotel Iberostar Bellis (Turquía)

Algunes de ses accions de marketing online que tenim es privilegi de prestar a hotels i cadenes hoteleres de Mallorca són les següents:

 • Anàlisi i estudi de paraules claus
 • Keyword density i optimizació de continguts
 • Optimizació d’enllaçament intern i extern
 • Redacció de continguts per hotels i destinacions
 • Desenvolupament de continguts específics per aplicacions web
 • Desenvolupament d’experiències en destinacions i hotels
 • Gestió de continguts i destinacions
 • Servei de traduccions
 • Elaboració, planificació i gestió de projectes web
 • Servei de fotografia: creació, edició i tractament d’imatges
22 Ago de 2009

Continguts, un element clau de sa comunicació web

Els continguts determinen sa identitat i objectius web. És un element crític d’una estratègia comunicativa: què volem compartir amb clients i usuaris.

S’éxit d’una web se pot explicar, entre d’altres motius, per un adequat posicionament en els buscadors. Diversos elements intervenen en aquest procés com estructures de navegació i un disseny apropiat, popularitat de sa web en base a número dels enllaços entrants, optimització dels factors on page i d’altres aspectes de rellevància similar.

A més de tots ells, un bon posicionament en buscadors demana de continguts de qualitat. Representa es factor més crític de quants existeixen: sa fidelització dels clients i usuaris depèn de sa qualitat, rellevància i originalitat des contingut allotjat a una pàgina web. A sa web, s’éxit amb els usuaris es troba estretament vinculat als continguts que són oferts.

Contenido SEO es una agència de comunicació online de Palma de Mallorca que es dedica a sa redacció de continguts amb orientació SEO, traduccions i projectes web. Generem continguts per hotels, turisme, oci i empreses.

Redacció de continguts per a hotels i webs de turisme i oci