Archivo de Tags: Densitat paraules claus

27 Oct de 2009

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors

Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió. Estar posicionat de forma natural entre ses primeres posiciones de ses pàgines de resultats de buscadors com Google, Yahoo o Bing constitueix un dels escenaris ideals per una web.

Es SEO té una raó bàsica. Facilita poder comunicar de forma efectiva es missatge que es vol donar a conèixer al seu públic interessat. Sa optimizació en motors de recerca (SEO) ben feta tan sols té avantatges:

 • Genera tràfic de qualitat,
 • Qualifica a sa marca,
 • És una inversió que garanteix es retorn,
 • Identifica a sa web davant es seu a públic a segmentat,
 • És barato en comparació a altres accions de marketing online

SEO, es repte de sa visibilitat a internet. Imatge: Robert Pasti

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors. Cada client demana un pla específic que varia en funció dels objectius que es volen assolir.

Contenido SEO posa els mitjans per millorar es seu posicionament en buscadors. Analitzem, optimitzem i gestionem els factors interns i externs d‘optimizació de sa seva web, amb especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb els continguts.

 • Anàlisi i estudi de paraules claus
 • Redacció i optimizació de continguts
 • Millora de sa densitat de paraules claus
 • Creació i optimizació de titles, metas, snippets i altres etiquetes

També oferim:

 • Analítica i disseny web
 • Analítica de servidors
Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió.