Archivo de Tags: Continguts

05 Nov de 2009

Visit Palma, hotels urbans de Palma de Mallorca

Sa fascinació que suscita Palma de Mallorca resideix en els seus atractius arquitectònics, en s’encant dels seus carrers i també als microclimes que esperen als hotels urbans de la capital de Mallorca.

La Seu, sa diversitat dels barris, sa elegància dels edificis modernistes, el caràcter fugisser dels llocs emblemàtics, sa vinculació amb el mar… Palma sedueix com sa Ciutat senyorial de Mallorca.

L’Asociación de Hoteles de Palma de Mallorca agrupa a www.visit-palma.com 40 hotels urbans que conviden a descobrir Palma des de s’encant i ses prestacions que ofereixen tots els hotels de Palma de Mallorca.

Exclusivitat, gastronomia, relaxació, golf, racons… Els hotels de Visit Palma són es punt de partida de sa màgia que espera a Palma de Mallorca. Hotel Convent de la Missió

Sa participació de Contenido SEO en Visit Palma està centrada a s’àmbit dels continguts per hotels. Els objectius assolits en aquest projecte foren els següents:

 • Una descripció SEO orientada al perfil i atributs més atractius de cada hotel
 • Servei de traduccions SEO en espanyol, anglès i alemany
 • Generació de tràfic cap es siti web
 • Adaptació dels hotels a ses exigències de posicionament en buscadors
 • Potenciació des valor dels hotels a una web de destinació

S’aportació de Contenido SEO radica en sa generació de contingut de valor que permet comunicar de forma efectiva sa personalitat i atributs essencials de cada hotel de l’Asociación de Hoteles de Palma de Mallorca.

27 Oct de 2009

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors

Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió. Estar posicionat de forma natural entre ses primeres posiciones de ses pàgines de resultats de buscadors com Google, Yahoo o Bing constitueix un dels escenaris ideals per una web.

Es SEO té una raó bàsica. Facilita poder comunicar de forma efectiva es missatge que es vol donar a conèixer al seu públic interessat. Sa optimizació en motors de recerca (SEO) ben feta tan sols té avantatges:

 • Genera tràfic de qualitat,
 • Qualifica a sa marca,
 • És una inversió que garanteix es retorn,
 • Identifica a sa web davant es seu a públic a segmentat,
 • És barato en comparació a altres accions de marketing online

SEO, es repte de sa visibilitat a internet. Imatge: Robert Pasti

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors. Cada client demana un pla específic que varia en funció dels objectius que es volen assolir.

Contenido SEO posa els mitjans per millorar es seu posicionament en buscadors. Analitzem, optimitzem i gestionem els factors interns i externs d‘optimizació de sa seva web, amb especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb els continguts.

 • Anàlisi i estudi de paraules claus
 • Redacció i optimizació de continguts
 • Millora de sa densitat de paraules claus
 • Creació i optimizació de titles, metas, snippets i altres etiquetes

També oferim:

 • Analítica i disseny web
 • Analítica de servidors
Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió.
20 Sep de 2009

Un projecte web per expresar sa nostra identitat corporativa

Sa correcta gestió d’una identitat corporativa resulta fonamental per comunicar amb efectivitat. Contenido SEO encara es seu projecte de manera integral.

Sa presència d’una empresa a la xarxa demana nombrosos esforços i recursos. No totes ses empreses i hotels compten amb es coneixement, temps ni recursos per afrontar amb èxit els nombrosos desafiaments que sa comunicació d’un hotel o una empresa a sa xarxa exigeix.

Una agència de redacció de continguts per hotels i empreses especialitzada en generar continguts web amb sa orientació SEO que demana el posicionament en buscadors. Imatge: allegretto

Continguts web, comunicació online, SEO, SEM, SMO, posicionament en buscadors, continguts per hotels, traduccions, programació, imatges, disseny web, blogs… sa successió de nombres i sigles pot arribar a desincentivar s’aprofitament de totes ses oportunitats que sa xarxa genera.

S’obertura d’un canal de comunicació a sa xarxa que expressi amb fidelitat sa identitat corporativa a clients i usuaris és altament recomanable per qualsevol empresa. Sa gestió d’un projecte web demanda coneixement, professionalitat i temps per poder ser gestionat correctament.

Contenido SEO posseeix sa determinació necessària per poder llançar i gestionar el seu projecte a sa xarxa. A Contenido SEO li oferim es desenvolupament d’un projecte online integral que inclou ses eines i accions que millor s’adaptin a ses necessitats dels seus objectius.

Sa desitjable relació entre vendes i internet anima a concebre els projectes de manera integral. Imatge: allegretto

Contacti amb Contenido SEO per conèixer es projecte web que millor expressi sa seva identitat corporativa.