octubre 2009

27 Oct de 2009

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors

Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió. Estar posicionat de forma natural entre ses primeres posiciones de ses pàgines de resultats de buscadors com Google, Yahoo o Bing constitueix un dels escenaris ideals per una web.

Es SEO té una raó bàsica. Facilita poder comunicar de forma efectiva es missatge que es vol donar a conèixer al seu públic interessat. Sa optimizació en motors de recerca (SEO) ben feta tan sols té avantatges:

 • Genera tràfic de qualitat,
 • Qualifica a sa marca,
 • És una inversió que garanteix es retorn,
 • Identifica a sa web davant es seu a públic a segmentat,
 • És barato en comparació a altres accions de marketing online

SEO, es repte de sa visibilitat a internet. Imatge: Robert Pasti

Una estratègia SEO resulta fonamental per tenir un bon posicionament en els buscadors. Cada client demana un pla específic que varia en funció dels objectius que es volen assolir.

Contenido SEO posa els mitjans per millorar es seu posicionament en buscadors. Analitzem, optimitzem i gestionem els factors interns i externs d‘optimizació de sa seva web, amb especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb els continguts.

 • Anàlisi i estudi de paraules claus
 • Redacció i optimizació de continguts
 • Millora de sa densitat de paraules claus
 • Creació i optimizació de titles, metas, snippets i altres etiquetes

També oferim:

 • Analítica i disseny web
 • Analítica de servidors
Sa rellevància d’una web es determina pel seu SEO. Ses primeres posicions en buscadors generen tràfic, donen credibilitat i faciliten es retorn de sa inversió.
25 Oct de 2009

Balearides, a coming tourism & leisure web about the Balearic Islands

Balearides is a coming tourism and leisure blog about the Balearic Islands. Coves, beaches, culture, spots, small secrets, local customs…

Balearides is a special project. It’s a destination community with a social networking approach with Balearic Islands as the object of discussion. Balearides is the place to find information on beaches and coves, culture, spots, special secrets, local customs… Basically everything you want to know and do in Majorca, Menorca, Ibiza and Formentera.

Balearides wants to offer you the best touristic and leisure information in Balearic Islands specially thought for those ready to travel and of course for locals looking for fun.

What we want is to create a network space where you can find useful information of Balears and, at the same time, we want all users in Balears have the chance to interact with one another and collaborate with this project by posting images, comments, videos and rates.

Balearides will bring you a million little and big things for you to do in the Balearic Islands. Still under construction. See you soon!

Balearides is a project shared by Contenido SEO and Embat Consultors, a company dedicated to accessible design and programming in Majorca.

If you want to know more about Balearides, do not hesitate to contact us.

23 Oct de 2009

A SEO translation service for your web and customers

Web positioning requires an active presence in many languages. Contenido SEO offers a SEO translations service. Sometimes it is not enough to communicate in one language only. Clients and users use different languages for which new adapting strategies will have to be created through a translation service, a message to cultural, linguistic, and communicative needs we have.

Breaking the language barrier represents a challenge to successfully run web projects with multi-lingual clients. Nevertheless, the linguistic challenge has unique benefits for those who can successfully develop a multi-lingual content management:

 • It opens the message for potential or existing client
 • Efficient communication
 • Company brand reinforcement

Web positioning requires an active presence in different languages. Image from Liang Xiong

For certain companies and sectors, such as hotels and tourism companies respectively, the need to communicate a message in different languages is essential. It is clear that it is very important to be present in various conversations regardless of web positioning in search engines.

For this, Contenido SEO offers a SEO translation service with the following characteristics:

 • Translations with a SEO approach
 • We adjust to the linguistic special features of every language
 • Languages: Spanish, English, German, French, Portuguese, Italian and Catalan. (Ask for other languages)
19 Oct de 2009

Comunicació i publicitat a través dels mitjans socials

Comunicació i publicitat amb els de mitjans socials. A ses xarxes socials el repte és comunicar a una audiència massiva un missatge i sa seva continuïtat amb sa creació d’un canal de comunicació propi per a cada receptor.

Ses xarxes socials resumeixen es sentir actual de sa web; és l’entorn en es que compartir, en es que conèixer, en es que interactuar amb altres, en es que desenvolupar un perfil propi. A ses xarxes i mitjans socials són els usuaris qui decideixen.

Els avantatges des SMO són innegables:

 • Sa gran visibilitat que se pot assolir,
 • L’establiment d’un canal de comunicació de gran valor,
 • Sa generació d‘enllaços,
 • Es valor de sa conversa com fons de coneixement i crítica,
 • Sa interacció amb es nostre públic objectiu

A ses xarxes socials existeix un espai en es que donar a conèixer a una audiència massiva un missatge i sa seva continuïtat. Foto: allegretto

A Contenido SEO generem continguts en text, imatges, àudio i vídeo per optimitzar sa seva presència a les xarxes i mitjans socials. I a més ens ocupem de:

 • Analítica i estratègia SMO
 • Creació i gestió proactiva de perfils actius a facebook, tuenti, Twitter, Flickr
 • Creació i gestió de blogs corporatius i/o temàtics
 • Creació de continguts
 • Alta en dominis i fors
17 Oct de 2009

Iberostar Hotels & Resorts, hotel holidays

High quality services and attention to detail are one of the main characteristics of Iberostar Hotels & Resorts, a leader chain of resorts. Mainly focused on holiday tourists, Iberostar Hotels & Resorts defines its web project based on two critical elements for a successful website: On the one hand, a search engine that makes it easy to make reservations and on the other hand, high quality contents and applications for users.

Contenido SEO generates content for hotels and companies. Our advantage as a content writing agency focused on the touristic sector, is due to the easiness provided by our location in Palma de Majorca. Iberostar La Bocayna Village

Contenido SEO has the privilege to participate daily on the management of online challenges that Iberostar presents. Collaborating with the Online Marketing department, our participation is mainly focused on:

 • Analysis and identification of needs in the content area
 • Writing and advertising of contents for hotels, destinations and web applications
 • Proactive management of web contents
 • Incidence resolution in the content area
 • Content maintenance of over 3.000 htmls
 • Treatment and maintenance of over 10.000 images
 • Generation and management of over 100.000 alt tags
 • Analysis, development and implementation of SEO strategies and actions

The value of Iberostar Hotels & Resorts’ web lies in a universe of small treasures for all users to reach. Iberostar Carlos V Hotel